Motivida_logo

Kommunikation och digital utveckling

Genomtänkt och effektiv kommunikation och digital närvaro är en förutsättning för att skapa välmående och framgångsrika företag och organisationer. Kommunikation, när den är som bäst, bidrar till att höja kunskapen i organisationen, effektivisera verksamheten och ökar medarbetarnas välmående, delaktighet och engagemang. Samtidigt som det leder till en omvärld som inte tvekar på vilken värdegrund och affärsidé din organisation står för.  

Motivida har över 20 års erfarenhet inom området kommunikation och digitalt med ett extra fokus på digital strategi, utveckling och förvaltning. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra den digitala närvaron och utgår från varje organisations unika nuläge, resurser och möjligheter.

Det kan handla om att fram en ny digital strategi för digitala kanaler, utveckla eller vidareutveckla en extern webbplats eller ett intranät, lansera företaget i sociala medier, förbättrat innehåll och redaktionellt arbetssätt, öka kunskapen i den redaktionella webborganisationen med mera .

Fokus i vårt arbete ligger alltid på affärsnyttan och nyttan för användarna. Därför jobbar vi gärna med metoden digital effektstyrning som går som en röd tråd från förstudie till lansering och förvaltning av en digitala lösning.


 

Vad vi gör:

DIGITALT
- digital strategi
- förstudier
- effektstyrning
- digital utveckling
- projektledning
- rådgivning 
- redaktionell effektivisering

- interim digital ansvarig
- coachning av digitala beställare
Vad vi gör: 

KOMMUNIKATION 
- strategiarbete

- projektledning
- rådgivning 

- kommunikativt ledarskap
- coachning av kommunikatörer


Läs mer om Motividas erfarenhet inom digitala kanaler och kommunikation på
Åsa Kramers-Edlunds  LinkedIn-profil

MOTIVATION
Grunden till all förändring är vilja och motivation. Och en förmåga att se målet och samtidigt glädjas på vägen dit.
INSIKT
Nya insikter skapar vilja till förändring. När vi blir medvetna om våra beteenden och mönster utvecklas vi.
UTVECKLING
Att leva i nuet och och samtidigt vilja och våga utvecklas skapar energi och livslust.