Motivida_logo

 

 

Motivida är en mix av orden motivation
och vida som betyder liv på spanska.
I korthet, motivation i livet.

OM Motivida

Motividas affärsidé är att inspirera individer och grupper att hitta kraft
och motivation till utveckling och bättre kommunikation.  Vi finns både i Täby och Stockholm. 

Genom att kombinera kunskaper och verktyg inom kommunikation, ledarskap, coachning och samtalsterapi erbjuder Motivida olika tjänster inom personlig utveckling och kommunikationsområdet. Motivida jobbar med såväl privatpersoner som företag. 
 

Åsa Kramers-Edlund

Som coach, samtalsterapeut, relationsterapeut och handledare är Åsa inlyssnande, drivande och motiverande. Med stor entusiasm och empati vägleder hon individer, par och grupper till att hitta sin vilja och fulla potential. Målet är att våga ta ett kliv mot nya mål, att skapa förändring, må bättre samt frigöra kraft och energi. Åsa jobbar med såväl livs- och karriärcoachning, samtalsterapi samt par- och relationsterapi. Utöver det brinner hon för att utveckla och ge samtalsstöd till ungdomar och unga vuxna. 

Åsa har lång erfarenhet inom kommunikation, digital utveckling,  ledarskap och samtal.  
 I sitt yrke som kommunikatör och digital strateg och teamledare har hon jobbat inom olika branscher, företag och organisationer med alla möjliga typer av uppdrag. Hon brinner för god kommunikation och digitala lösningar där målet är att skapa affärsnytta och användarnytta. 

I snart 20 år har Åsa jobbat som projektledare, teamledare och chef inom kommunikation och det digitala området samt de senaste 12 åren även som coach och samtalsterapeut. I alla de uppdrag hon har haft, har ett stort intresse för individers och gruppers utveckling växt fram. Coachning har alltid varit en självklar del av hennes ledarskap.

 
Åsa Kramers-Edlund, kommunikatör, coach och samtalsterapeut

Utbildning

  • Dipl kommunikatör
  • Digital strategi och utveckling
  • Dipl ICF och EMCC coach
  • Dipl samtalsterapeut i Psykosyntes (inkl en basutbildning i integrativ  psykoterapi (KBT, ACT mm)
  • Dipl Handledare i sorgebearbetning
  • Dipl i Stahremetoden- viktminskning med KBT
  • Mindfulness, positiv psykologi, CFT Compassionfokuserad terapi, ledarskap, empatisk kommunikation, motiverande samtal (MI)
  • IBCT parterapi (Integrative Behavioural Couples Therapy)


Läs mer om Motividas erfarenhet inom kommunikation och digitalt på
Åsa Kramers-Edlunds  LinkedIn-profil

MOTIVATION
Grunden till all förändring är vilja och motivation. Och en förmåga att se målet och samtidigt glädjas på vägen dit.
INSIKT
Nya insikter skapar vilja till förändring. När vi blir medvetna om våra beteenden och mönster utvecklas vi.
UTVECKLING
Att leva i nuet och och samtidigt vilja och våga utvecklas skapar energi och livslust.