Motivida_logo
 

 

Samtalsterapi i Täby och Stockholm

Livet går upp och ned för oss alla oavsett vad vi har med oss från vårt förflutna. Det finns många anledningar till att vi inte lever i harmoni med oss själva och till vår fulla potential. Ibland kan det vara läkande att få extra stöd eller bollplank i olika livsfrågor eller situationer. Terapi kan hjälpa dig att sortera dina tankar, få nya insikter och förändra känslor eller beteenden som hindrar dig i livet. Den kan också frigöra din potential och dina möjligheter. Motivida har mottagning både i Täby och Stockholm. 

Motivida har lång erfarenhet av samtal med såväl individer som par och relationer. Det kan finnas många olika situationer där samtalsterapi kan hjälpa dig eller er att må bättre och få ny energi och kraft i livet. Det kan handla om att öka självkänslan, förbättra relationer eller att lära känna sig själv på ett djupare plan. När vi lyssnar inåt och försöker hitta vår vilja till förändring kommer vi närmare vårt sanna jag. I grund och botten är vi inte våra känslor, tankar eller beteenden. Vi är så mycket mer än det.  

Genom att bli mer medveten och förstå dina olika reaktionsmönster skapar du en grund till förändring som är hållbar i längden. Samtalsterapi kan öka din självkänndeom och ge dig mer glädje och harmoni i livet. Motividas värdeord, motivation, insikt och utveckling, går som en röd tråd genom våra samtal. Målet att du ska få ett ökat välmående och ökad glädje i livet!

Samtalsstöd till ungdomar och unga vuxna. 
Åsa brinner även för att utveckla och ge samtalsstöd till ungdomar och unga vuxna och har en del vidareutbildning inom området. 

Utbildning inom samtalsterapi och relationsterapi
Åsa Kramers-Edlund

Dipl samtalsterapeut i Psykosyntes, som även innefattar en Basutbildning Steg 1 Integrativ psykoterapi, där studier i  KBT, ACT, Schematerpi och Relationell psykologi ingår. (4 år deltid, HumaNova). Utöver det har Åsa en utbildning inom relationsterapi (IBCT, Integrative Behavioural Couples Therapy)

I samtalsterapin utgår Åsa från din/er unika situation och jobbar med utgångspunkt från Psykosyntesterapi, KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance Committment Therapy), Mindfulness, IBCT och andra verktyg som hjälper dig framåt. Hon har lång erarenhet av samtalsterapi, coachning, stöd till ungdomar samt par- och relationssamtal. 
Läs mer om Åsas utbildning

Kort om psykosyntesen
Psykosyntesens grundare Roberto Assagioli, ansåg liksom Jung,  att psykoanalysen (som Freud grundade) koncentrerade sig för mycket på det sjuka hos individen, och ville istället se människan som frisk. En viktig grund är också empati och självmedkänsla. 

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.” / Roberto Assagioli

Motivida ger dig stöd i:

- livsfrågor
- skapa insikter
- livskriser
- parterapi, relationer
- Högkänslighet (HSP)
- längtan efter mer i livet

- förbättra relationer / parterapi
- öka självkänslan
- minska oro och nedstämdhet
- minska depression och ångest
- förändra vanor och mönster 
- insiktsfullt ledarskap
- förstå/förändra dina beteenden
- samtalstöd ungdomar/unga vuxna.

Pris 50 min samtalsterapi 900 kr
Pris 50 min relationsterapi 990 kr
ONT OM TID?
Prova coachning eller samtalsterapi via telefon, Skype eller videosamtal.

Vi ses där det passar dig!

STOCKHOLM: Luntmakargatan 52

TÄBY:
Enhagsvägen 8C, nedre plan
(fri parkering)

Eller i annan lokal som passar dig!

Kontakt

Hör gärna av dig om du är intresserad av att höra mer eller vill ta ett första möte.

Mobilnr: 070 250 52 33
E-post: asa@motivida.se

MOTIVATION
Grunden till all förändring är vilja och motivation. Och en förmåga att se målet och samtidigt glädjas på vägen dit.
INSIKT
Nya insikter skapar vilja till förändring. När vi blir medvetna om våra beteenden och mönster utvecklas vi.
UTVECKLING
Att leva i nuet och och samtidigt vilja och våga utvecklas skapar energi och livslust.